Friday, March 8, 2013

Мөнхөд шалба нормоор хүслээ

Эхлэл нь төгсгөлөөсөө илүү сонирхолтой санагдах 
Эмзэг агаад туяхан хөх бороон дуслууд 
Энхрийлэл эгдүүцлийн хоорондох нарийн зөрлөгийг чагнаж 
Энэ тэнгэрээс их удаан асгарна 

Түүртэлгүй цохилох цагийн зүүний 
Богино хэмжээнд багтах уртхан эргэлтэнд 
Тойрох хэмнэл нь ямархан орон зайд уусаж 
Болортох дуслууд нь өнгө өнгийн гэрэлтэй газардах бол гэж 

Мөч бүрээс нь хагарах чимээг чагнаж зогсовол 
Мөнхөд шалба нормоор хүслээ өрөвдөнө.


No comments:

Post a Comment